PIT 2023 – ulgi

Ulgi i odliczenia w PIT 2023 – 2024

Jedno w podatkach, co napawa radością wszystkich podatników to ulgi i odliczenia, czyli możliwości pomniejszenia płaconych podatków. Istnieje wiele kategorii wydatków, które mogą nam zapewnić mniejsze opłaty na rzecz budżetu państwa, takie jak zapłacone przez nas składki ZUS, darowizny, wydatki na rehabilitację, czy też na budowy i remonty. Ulgi czyli możliwości obniżenia wyliczonego podatku przysługują nam jeśli na przykład wychowujemy dzieci.


Ulgi i preferencje podatkowe

Darowizny i inne ulgi od podatku i ulgi od dochodu można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowymWypełniając swój PIT roczny 2023 z wykorzystaniem formularza PIT-37, można skorzystać z licznych ulg podatkowych, z których najbardziej popularną jest ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dzieci. Przysługuje ona podatnikom, którzy wychowywali i sprawowali opiekę nad dziećmi – niepełnoletnimi lub z orzeczoną niepełnosprawnością, bez względu na wiek. Wystarczy, aby choć jeden dzień w ciągu roku podatkowego opiekować się dzieckiem, będąc rodzicem lub rodziną zastępczą dla niego, a podatnik będzie miał prawo do proporcjonalnego odliczenia ulgi prorodzinnej w swojej deklaracji podatkowej. PIT-37 może ujmować ponadto ulgę rehabilitacyjną czy ulgę na darowiznę. Pod pewnymi warunkami można złożyć takie formularze PIT na preferencyjnych zasadach, jako wspólne rozliczenie współmałżonków lub jako deklaracja osoby samotnie wychowującej dziecko.

Skala podatkowa

PIT 28 A oraz PIT 28 B to załączniki do deklaracji PIT 28.Rozliczenie podatkowe jest obowiązkowe dla każdego polskiego rezydenta podatkowego. Taka osoba musi rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, na zasadach określonych dla danej metody opodatkowania. Jedną z najbardziej popularnych metod jest skala podatkowa, dla której właściwy jest m.in. formularz PIT-37.
Jak go wypełnić i co stanowi postawę dla danych liczbowych w takich rozliczeniach PITy roczne?

Podstawa opodatkowania i podatek

Rozliczenie PIT 37 przeznaczone jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32 proc. Podatek wyliczany jest na podstawie jednej z dwóch stawek podatkowych: 18 procent i 32 procent.

Jeśli nie pracujesz w kancelarii podatkowej, jeśli nie jesteś specjalistą takim jak biuro rachunkowe, to zamiast samemu mierzyć się z zasadami kalkulacji podatku dochodowego, ustalania, ulg, odliczeń i podstawy opodatkowania, możesz skorzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań takich jak na przykład Kalkulator podatkowy.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Podatnik płaci mniejszy podatek, jeśli koszty podatkowe są po jego stronie wyższe.

Rozliczenie PIT 37 – online lub tradycyjnie

Gdy dotyczą cię ulgi podatkowe koniecznie zapoznaj się z formularzami załączników PIT O, PIT D, PIT 0 itd.Deklaracje rocznego zeznania podatkowego PIT-37 można wypełnić za pośrednictwem dobrego programu PIT-Format dla biur rachunkowych, w którym krok po kroku kreator informuje, jakie dane wpisać w poszczególne pola. Niezbędne dane podatnik pozyskuje głównie z informacji podatkowej PIT-11, którą pracodawca wysyła mu do końca lutego kolejnego roku podatkowego. W informacji podatkowej PIT-11 pracodawca wpisuje sumę uzyskanych przez pracownika dochodów w danym roku podatkowym oraz sumę pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W informacji PIT-11 pracodawca powinien wpisać także kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, o ile w przypadku danego pracownika zostały one w ogóle pobrane i odprowadzone do ZUS.

Nie musisz być ekspertem

Program PIT 2023 pomoże wypełnić PIT-37 za 2023 rok, nawet jeśli podatnik nie ma wystarczających danych do rozliczenia się samodzielnie z fiskusem i nie posiada wiedzy na temat aktualnych przepisów podatkowych.